BANATERRA - idna vamozna enciklopedija na Banáta -
[ glávnata starna ][ ekipa][audio-video ][knigji ][ mestnusti ][ ličnusti ][ etnográfija ][ običáje i tradiciji ][ izložbi ][ kárti ][ kontákt ]
Za proekta Banaterra

Zašto „BANATerra"?

Lésnu. Zaštotu Banáta vredi idna takvazi trudba. Zaštotu ij dušlo vremeto da saberémi na idno mestu dáti za hora i mestnusti. Zaštotu, katu “razgánet” tazi vazmožna enciklopedija, unezi, kujatu se interesuvat ud tuj, da si naprávat idna ideja za tezi mestá, tolkus bugáti u istorija i tradiciji. Zaštotu, náj sétne, nekuj sé bi trebalu da ja naprávi. Razbire se, či seku počnivanji na idna rabota ij trudnu. Da se zaluviš za idin takazi ugromin proekt moži da izgladva na paruv pogled idna ludurija.

Smi bli pitani, zašto ni smi ja krašteli “Enciklopedija na Banáta”. Smi mislili, či bi blo tvarde mlogu. „BANATerra“ ni šté badi idna enciklopedija u tradicionija smisal na hurtata, naprávina pu suvi naučni bázi. No tá moži da badi idna vazmožna enciklopedija. I sas sigurnust, za badi multimedija. Kadetu za možiti da nameriti tekstve, svetičita, audio i video fájle.

Zašto „BANATerra"? Zaštotu Asocijácijata „Proiectul Rastko România" ima još dva kulturálni produkte kujatu sadaržet hurtata „Terra“: „LITERRA“, digitálnu spisánji pusveténu ekslusivnu na literaturnite pretulmáčvanjéta ud i na rumansći jazić i „ARTerra“, digitálnu spisánji pusveténu na izkustvotu. Zaštotu smi žélili idno ime, kujétu ud idna starna da badi usobinu, a ud druga starna lésnu da se pánti. I da moži da unuši na šuždencite idejata za region, za mestnust.

Zašto „BANATerra"? Zaštotu, preku gudinite, se ij sabrálu za Banáta idno ugromnu količestvu informácija u digitálna forma, kujatu, katu se preraboti, moži da badi haznuvita. I smi uveréni, či mlogjije tima ud vás za mu izproditi, bizplátnu, svetičita i tekstve svazani sas mestáta kadetu sti se rudili i kujatu gji ubičeti, katu prez tuj neštu za pumogniti na purástvanjétu na tozi proekt.

Zašto „BANATerra"? Zaštotu u Europejsćija Sajuz se ugváde gulem akcent na cenuvitite nešta ud regionite, a Banáta se rádva na privilegijata da ima mlogjie cenuviti neštá. Ni smi si ugudili u plán, makár za moment, da razširimi proekta udvan gránicite – i tuka imami u predvid Euroregiona Dunav-Kriš-Mureš-Tisa, region kojtu uklučva i istoričesćija Banát –, a da sazdadémi, sas trudba i ljubov, i razbire se, sas vášta pomušt, da napávimi neštu, kujétu da se prevarni du na sétne u idna istenska enciklopedija.

Dátata na lansirvanjétu: 9 oktober 2006 g.
Dátata na lansirvanjétu na domejna: 13 november 2006 g.


Copyright © 2006- Proiectul Rastko Romania. All rights reserved.